Dome House 09

Mô tả

 

Gồm tấm xốp EPS thô 6x6x3.5

Bao gồm nội thất