Dome House 10

Mô tả

 

Gồm tấm xốp thô 6x6x4.1m

Bao gồm nội thất