Dome House 12

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô, diện tích 28m2

Bao gồm nội thất