Dome House 13

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 132m2

Bao gồm nội thất