Dome House 14

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 145m2

Bao gồm nội thất