Dome House 15

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 5,7m2

Bao gồm nội thất