Dome House 16

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 48m2

Bao gồm nội thất