Dome House 17

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 9m2

Bao gồm nội thất