Dome House 18

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 21m2

Bao gồm nội thất