Dome House 19

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 9x6x3.5m

Bao gồm nội thất