Dome House 20

Mô tả

nhà lắp ghép Dome House

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 12m2

Bao gồm nội thất