Dome House 21

Mô tả

nhà lắp ghép

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 11×7.5×7

Bao gồm nội thất