Dome House 22

Mô tả

Tấm xốp lắp ghép thô. Diện tích 18m2

Bao gồm nội thất